Şifreniz Yoksa Boş Bırakın

Mychat odaları

Mychat odaları

Mychat odaları

Mychat odaları

Mychat odaları Söyleşi türünün samimi havası ve bu türün okuyucuyla kurduğu sıcak iletişimden dolayı bir çok yazarımız bu yazı türünde örnekler vermiştir. Bu yazarlarımızdan bir kısmı ise bu yazılarını bir kitapta toplayarak yayınlamıştır. Türk edebiyatının önemli gazetecilerinden biri olan Ahmet Rasim bu yazarlarımızdan biridir. Sanatçının “Ramazan Sohbetleri” adlı eseri sohbet türündeki yazılarını topladığı bir eseridir. Bu türe ait eserler öteki düz yazı türleriyle birlikte Cumhuriyet döneminde gelişmiştir. Suat Kemal Yetkin’in “Edebiyat Sohbet şekilde”, Şevket Rado’nun “Eşref Saati”, Melih Cevdet Anday’ın Dilimiz Üzerine Söyle kişiler, Nurullah Ataç’ın “Karalama Defteri” bu türde yazılmış yazıları içeren eserlerdir. Ek olarak Cenap Sahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel, Attila İlhan benzer biçimde yazarlarımız da bu türde eserler vermişlerdir.

Sohbette kısa ve yüzeysel bir ifade vardır. Fakat, yazarın okuyucuyu kendi düşüncesine çekmesi yada kendi düşüncesi doğrultusunda düşünmesini sağlamasıdır. Denemede ise derinlemesine bir anlatım vardır ve okuyucuyu etkilemek, yönlendirmek gibi bir fakat, güdülmez.

sohbet cinsel sohbet