Şifreniz Yoksa Boş Bırakın

Eyüp Sultan Camii

Eyüp Sultan Camii:

 

Eyüp Sultan Cami Hazreti Muaviye zamanında İstanbul un kuşatmasında şehit olan
sahabeden Halil bin Zeyd Eba Eyyüb el Ensar inin türbesinin bulunduğu cami.
Eyüp sultan‘da Müslüman lığı ilk kabul edenlerden biri olup, din savaşlarında
80 li 90 lı yaşlara kadar boy göstermiş, İstanbul surlarının dibinde şehit olmuş
İstanbul un fethinden sonra fatih, Eyüp ‘ün mezarını aratmış ve mezar
şeyhülislam Ak Şemsettin tarafından bulunmuş adına bu cami yaptırılmıştır.
Fetihten hemen sonra 1458 yılında Osmanlılar tarafından İstanbul da yapılan
kubbeli ilk Selatin cami sidir .
İstanbul ‘un fethinden sonra yapılmış ilk cami olmasıyla, İstanbul tarihinde önemli bir yeri vardır.
Bu caminin içinde fatihin 1458 yılında bizzat diktiği çınar ağaçları bulunmaktadır.
Gövdelerinin çapları 4-5 metre vardır Müslümanlar açısından 2. Kabe sayılır.
Eyüp sultan denmesinin nedeni, hazreti Muhammed‘in arkadaşı ve alemdarı olan Ebu Eyüp Ensar inin
Peygamberimizin ölümünden uzun süre sonra, 674-678 yıllarında İstanbul’a yapılan ilk Arap kuşatmasında
ön saflarda yer alması ve rivayete göre İstanbul surlarının önünde can vererek gömülmüş olmasıdır.
Fakat ilk yapıdan günümüze Orijinal hiç bir şey gelmemiştir.
Sadece minareleri ilk yapıya ait olmamakla birlikte bugünkü yapıdan biraz eski tarihlere aittir.
1724 tarihinde bu minarelerin yerine yeniden iki Şerefe li iki minare yapılmıştır.
Çok tamirat geçiren caminin minarelerinden başka her yeri üçüncü Sultan Selim Han
zamanında1798 de yıkılarak bugünkü caminin inşasına başlanmıştır.
İnşaat 1800 tarihinde tamamlanmış tir.

Eyüp Sultan Camii

Eyüp Sultan Camii

Daha sonra 1822 yılında Haliç tarafından minarelerin birisine yıldırım isabet ederek üst Şerefe sinin
hasar görmesine sebep olmuş Sultan ikinci Mamut Hanın emri ile cami tekrar tamir edilmiştir.
Caminin dış avlusunda ki mahfiller Darussaade Ağası Beşir Ağa tarafından inşa edilmiştir.
İlk yapıldığı tarihten itibaren İstanbul’un en kutsal camisi olarak kabul edilmiştir.
Tahta yeni oturan her ,Padişahın cülus töreninin yapıldığı yer olmuştur.
Padişahlar buraya haliç üzerinden kayıkla gelir, cülus yolu olarak bilinen törensel yolu geçerek ulaşırlardı.
Bu kutsallık atfı, bu cami etrafına gömülme isteğini arttırmış bir kısım padişah ve ailesinden
üyelerinin yanı sıra özellikle Osmanlı neredeyse tamamının mezarlarını barındırmakta.
İstanbul’un en eski Osmanlı mezarlığı bu cami etrafında oluşmuştur.
bodrum escort


sohbet cinsel sohbet